Startsidan

Medlemsföretag

Styrelse

På gång

Medlemskap

Lokaler/mark

Dokument

Kontakta oss


Styrelsen 2005-2006

 

 

 

 

Ordf.

Bo Mårtensson 
MOReTENs AB

tfn: 063-12 18 90
e-post: bo@moretens.com

 

 

 

v.ordf.

Per Nilsson
Attacus Invest AB

tfn: 063-55 67 00
e-post:
per.nilsson@attacus.se

 

 

 

Kassör

Sören Ajax 
AerotechTelub AB

tfn: 063-15 63 57
e-post:
soren.ajax@aerotechtelub.se

 

 

 

Sekr.

Johan Storm
Jämtkraft AB 

tfn: 063-14 93 16
e-post:
johan.storm@jamtkraft.se

 

 

 

Ledamöter

Leo Korpinen
JISAB

tfn: 063-55 66 00
e-post:
leo@jisab.se

 

 

 

 

Richard Strömstedt  Eskorten S & H AB

tfn: 063-10 27 42                                e-post: richard.stromstedt@eskorten.se

 

 

 

 

Björn Wahlberg
Grizzly Jemtreklam AB

tfn: 063-57 40 51
e-post:
bjorn@grizzly.se

 

 

 

 

Rolf Eriksson      Autotjänst / Laitis

tfn: 063-15 04 59                                 e-post: rolf.eriksson@atla.se

 

 

 

 

Alvar Jonsson
Jonsson & Paulsson Industri AB

tfn: 063-15 58 00
e-post:
alvar.jonsson@jonssonpaulsson.se

 

 

 

Revisorer

 

Åke Malmgren
Valvex Armaturimport AB

tfn: 063-10 66 90

 

 

 

 

Kent Carlsson
Attacus Bygg AB

tfn: 063-55 67 00

 

 

 

Suppleant

Thorwald Strömstedt
Eskorten S & H AB

tfn: 063-10 27 42

 

 

 

Valberedning

Samman-
kallande

Dag Viklund
Jämtkraft AB

tfn: 063-14 90 00

 

 

 

 

Bertil Danielsson
Attacus Mark och Maskin AB

tfn: 063-55 67 00

 

 

 

 

Lars Lundstam
Lundstams AB

tfn: 063-57 60 60

 

 

 

 

Postadress:
Lugnviks Företagarförening
Box 5001
831 05 Östersund

E-post:
info@lugnviksforetagarna.se

Org.nr: 893202-9476

Postgiro: 603 18 61-5