Finansiering etapp 2013-2017

Medverkande företag

 

Per/år, uppdaterad senast 2014-11-27

 

Östersunds Kommun                                          72.500:-

 

Trafikverket                                                       45.000:-

 

Jämtkraft AB                                                     37.500:-

 

MOReTENs                                                       25.000:-

 

Reaxcer                                                            10.000:-

 

Diös                                                                  10.000:-

 

Ragn-Sells AB                                                    10.000:-

 

SAAB                                                                10.000:-

 

Lundstams                                                         10.000:-

 

Jonsson & Paulsson                                           7.500:-

 

Grizzly                                                               5.000:-

 

ICA-huset/ Carl Lindgren                   5.000:-

 

PK Svets & VVS                                                5.000:-

 

JBD                                                                  5.000:-

 

Sillström Fastighets & Entreprenad AB                 5.000:-       

 

Stena                                                                5.000:-

 

Eskorten                                                            4.000:-

 

Sandberg i Jämtland AB                                     4.000:-

 

HS Byggplåt / Glascenter                                    4.000:-

 

Havator                                                             4.000:-

 

Detta föutom medlemmar som betalar en serviceavgift på 500 kr/år

 

Totalt bidragande företag cirka 60 st